NEWS

banner_lenk_lu
13 Jan 2017
Neijooschried vum Carole Thoma
La vidéo ainsi que le texte du discours prononcé par notre co-porte-parole Carole Thoma sont désormais en ligne. Plus d'informations
13 Jan 2017
Offre d’emploi
La sensibilité politique déi Lénk embauche un coordinateur politique (m/f) à durée déterminée (12 mois) pour remplacement d’un congé parental à partir du 1 mars, avec possibilité d'évolution vers un CDI. Plus d'informations
23 Déc 2016
Garantir une vie décente pour tous
Zu Gast am Land: En date du 7 décembre dernier, la Chambre des Députés a voté une minuscule augmentation du SSM (+26€ pour le non-qualifié, +32€ pour le qualifié), portant le SSM non-qualifié à 1.949€ brut par mois (correspond à 1.700 net). Une bonne semaine plus tard, le STATEC a conclu dans une étude (cahier économique N°122) qu'une personne seule nécessite 1.923€ net par mois pour vivre décemment au Luxembourg; cherchez l’erreur.   Plus d'informations
22 Déc 2016
déi Lénk schlagen Verbesserungen beim PAN-Gesetz vor
(UPDATE) Mit der aktuell diskutierten Reform des PAN-Gesetzes riskiert die 1999 angestoßene Flexibilisierung in der Arbeitswelt weiter zu Lasten der Angestellten verschärft zu werden. déi Lénk wollen  diese Verschlechterungen verhindern und substantielle Gegenleistungen für die steigenden Ansprüche an die Angestellten durchsetzen. In diesem Sinne haben wir heute unsere Änderungsanträge in der parlamentarischen Kommission eingebracht. Plus d'informations
21 Déc 2016
PdL 7050: Budget fir d’Joer 2017
Och wann déi Lénk eng Rei positiv Elementer an dësem Budget gesinn an et kee Spuerbudget méi ass, si mir weiderhin der Meenung, dass dat staarkt Wuesstem vum Land duerch zolidd Investitiounen an d’ëffentlech Infrastruktur muss begleet a gesteiert ginn. Wëll nëmmen sou kënnen déi negativ Konsequenze vun dësem Wuesstem absorbéiert an d’Liewensqualitéit vun den Awunner an de Grenzpendler ofgeséchert ginn. D’Budgetsvirlag vun der Regierung kann déi Aufgaben net erfëllen. Plus d'informations
21 Déc 2016
Klimabank: Zum Scheitern verurteilt
Mit dem Gesetzespaket „Klimabank an nohaltegt Wunnen“ will die Regierung die energetische Sanierung von Wohnungen fördern. Dem Vorschlag der Regierung fehlt es jedoch an Ambition und Kohärenz. déi Lénk hätten sich ein Konzept gewünscht, das nicht nur deutlich mehr zum Klimaschutz beiträgt, sondern auch wirtschaftliche Akzente setzt und Energiearmut bekämpft. Plus d'informations

Vidéo actuelle

Neijooschried vum Carole Thoma

La vidéo ainsi que le texte du discours prononcé par notre co-porte-parole Carole Thoma sont désormais en ligne.

Toutes nos vidéos

Lénk

VIDEO: Wunnengspolitik – Verantwortung iwwerhuelen

Toutes les émissions

Photos

Toutes nos photos