Reform vum Nationalitéitegesetz (PdL 6977)

jeudi, 09 février 2017

An der Chamber hunn mer dat neit Nationalitéitegesetz gestëmmt, well et enger ganzer Rëtsch Fuerderungen vun déi Lénk entsprécht. Mee et gouf leider och duerch den Afloss vun der CSV eng Chance verpasst, fir d'Lëtzebuerger Sprooch als eppes ze gesinn, wat d'Mënschen zesummebréngt. Plus d'informations >

Ombudsman: Für eine öffentliche Anhörung

lundi, 06 février 2017

déi Lénk schlagen vor, die Kandidatinnen und Kandidaten für den Posten des Ombudsman einer öffentlichen Anhörung zu unterziehen. Plus d'informations >

Rentenfonds : Ethik oder Profit?

lundi, 30 janvier 2017

Im Januar 2016 hatten déi Lénk in der zuständigen Parlamentskommission die Investitionspolitik des luxemburgischen Rentenfonds thematisiert und unter anderem den Mangel an ethischen Richtlinien kritisiert. Ein Jahr später ist immer noch nichts passiert. Plus d'informations >

Debatt iwwer d’Sécherheetslag zu Lëtzebuerg

lundi, 23 janvier 2017

Op Ufro vun der CSV-Fraktioun gouf d'lescht Woch an der Chamber iwwer d'Sécherheetslag debattéiert. D’CSV huet dobäi de Fokus op déi sougenannte kleng Delinquenz geluecht a mam Fanger op d'Heescherten an d'Roma gewisen. Déi wierklech problematesch an deelweis illegal Praktike vun der Finanzoligarchie a grousse Multinationale goufen awer ma kengem Wuert ernimmt. Dobäi ass et grad deenen hiert Wierken, dat d'Ongerechtegkeeten an eiser Gesellschaft verschäerft a vill Leit a prekär an onsécher Liewenssituatiounen dréckt. Plus d'informations >

déi Lénk schlagen Verbesserungen beim PAN-Gesetz vor

jeudi, 22 décembre 2016

(UPDATE) Mit der aktuell diskutierten Reform des PAN-Gesetzes riskiert die 1999 angestoßene Flexibilisierung in der Arbeitswelt weiter zu Lasten der Angestellten verschärft zu werden. déi Lénk wollen  diese Verschlechterungen verhindern und substantielle Gegenleistungen für die steigenden Ansprüche an die Angestellten durchsetzen. In diesem Sinne haben wir heute unsere Änderungsanträge in der parlamentarischen Kommission eingebracht. Plus d'informations >

Demande d’interpellation au sujet de la pauvreté laborieuse (working poor)

vendredi, 16 décembre 2016

Dans son cahier économique n°122, le STATEC, en collaboration avec le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, a étudié la question du budget de référence, c’est-à-dire du budget minima nécessaire à une personne ou à une famille résidente pour permettre une participation active à la société au Luxembourg. L’institut conclut qu’un homme seul nécessite 1923 EUR net par mois pour vivre décemment au Luxembourg, alors que pour un couple avec deux enfants ce montant s’élève à 3935 EUR net par mois. Plus d'informations >