WAHLEN
'18

NEWS

02 Apr 2020
Question parlementaire: Moyens de procuration de soins au plus démuni.e.s. et Instauration de la couverture médicale universelle.
La Ministre de la Santé a affirmé vouloir garantir à toute personne en détresse et en demande de soins, une prise en charge gratuite. De fait, par cet accès gratuit aux soins des personnes démunis et non couverts par une couverture sociale, la couverture médicale universelle est du moins non-officiellement appliquée. Le sera-t-elle bientôt officiellement et durablement? Plus d'informations
01 Apr 2020
Demande de convocation au sujet de l’impact des mesures pour endiguer la propagation du virus Covid-19 sur la situation du logement en présence du Ministre du Logement.
Par la présente, la Sensibilité politique déi Lénk vous fait part de son souhait de voir convoquée la Commission du Logement au sujet de l’impact des mesures pour endiguer la propagation du virus Covid-19 sur la situation du logement et d’y inviter Monsieur le Ministre du Logement conformément aux articles 23 (3) et 23 (4) du Règlement de la Chambre des Députés. En effet, les mesures prises par le Gouvernement dans le contexte de la pandémie du virus Covid-19 mettent en évidence voire renforcent un certain nombre de problèmes liés à la situation du logement au Luxembourg. Plus d'informations
01 Apr 2020
Corona- und Wohnungskrise – Den Menschen entschlossen helfen, um Schlimmeres zu verhindern.
Luxemburg befindet sich schon seit vielen Jahren in einer Wohnungskrise. Die Coronapandemie macht sie noch bedrohlicher und die Verlierer dieser krassen Schieflage noch sichtbarer. Die Regierung hat bislang keine Maßnahmen ergriffen, um die am stärksten von der Wohnungsnot betroffenen Menschen wirksam zu schützen und um die tickende Zeitbombe für die Zeit nach der Krise zu entschärfen. Ob die Regierung überhaupt dazu bereit ist, wird sich noch zeigen müssen. Der Wohnungsminister ist bislang jedenfalls der große Abwesende im Corona-Krisenmanagement. Plus d'informations
01 Apr 2020
Schutz vu Salarié’en: déi Lénk verlaangen e Bilan iwwer d’Auswierkunge vun den Ofwäichunge vum Aarbechtsrecht.
D'Regierung huet decidéiert, dass an de 14 als essentiell zielende Secteuren d'Reegelunge fir d'Aarbechtszäit fir d'Dauer vun der Kris geännert ginn. Anstatt maximal 10 Stonnen den Dag, ka lo 12 Stonne geschafft ginn. Anstatt 48 Stonnen d'Woch dierf elo 60 Stonnen d'Woch geschafft ginn. déi Lénk verstinn, dass des Mesure am Santé- oder Fleegberäich duerchaus Sënn kann erginn, mee froen sech awer firwat dat och fir Liewensmëttelgeschäfter, Geschäfter fir Déierefudder an aner Beräicher ziele soll. Dofir ënnerstëtzen déi Lénk des pauschal Virgoensweis net, wëll hei Schutz a Wuelbefanne vu Salarié'en net méi un éischter Plaz steet. Plus d'informations
01 Apr 2020
Question parlementaire: Soutien de la Coopération luxembourgeoise aux pays partenaires dans la lutte contre la pandémie
Si la pandémie semble avoir atteint le continent africain de manière retardée par rapport aux pays de l’hémisphère nord, il est fort à craindre que le virus s’y propagera rapidement dans les prochains jours et semaines. Le continent africain risque de connaître une tragédie humaine aux dimensions encore plus terrifiantes que celles observées actuellement dans d’autre parties du monde.Partant, je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre Plus d'informations
31 Mar 2020
Die Bevölkerung schützen ohne den Arbeitnehmerschutz zu opfern.
Mit dem Fortschreiten der globalen sanitären Krise, verstärken sich auch die Maßnahmen, mit denen die Regierungen reagieren. Im Gegensatz zu anderen Ländern wurden in Luxemburg bisher verständige Entscheidungen getroffen, die vor allem darauf abzielten, das Ansteckungspotenzial des Virus zu verringern. déi Lénk begrüßen zudem die Initiativen der Regierung zur Unterstützung von Lohnabhängigen, Unabhängigen und Betrieben während der Krise. Plus d'informations

Vidéo actuelle

Marc Baum – Verlängerung vum état de crise am Kontext vun der Corona/Covid19-Pandemie

D’Land befënnt sech opgrond vun der Coronavirus/Covid19-Pandemie am Ausnamezoustand. Zil ass et sou séier wéi méiglech déi néideg Mesure kënnen z’ergräifen, fir d’Populatioun virum Virus ze schützen. Mee d’Demokratie hält net op, am Géigendeel. D’Kontrollfunktioun vun der Chamber muss grad elo ëmsou méi staark erfëllt ginn. D’Deputéiert behalen dat lescht Wuert a kënnen den Ausnamezoustand zu all Ament erëm ophiewen. Se mussen d’Mesure vun der Regierung ggf. kritiséieren a kënnen eege Virschléi maachen. déi Lénk wäerten des Aufgab an de kommende Woche konsequent erfëllen an sech virun allem fir e beschtméigleche Schutz vun de Rechter vun de Salarié’en asetzen an dofir suergen, dass och kee Mënsch vergiess gëtt.

Toutes nos vidéos

Lénk

VIDEO: Wunnengspolitik – Verantwortung iwwerhuelen

Toutes les émissions

Photos

Toutes nos photos