NEWS

27 Feb 2018
D’Loyer’en erëm bezuelbar maachen
déi Lénk hunn haut e Gesetz presentéiert, dat déi iwwerhëtzte Loyerspräisser erëm op e bezuelbaren Niveau soll bréngen. Donieft gesäit d'Gesetzespropositioun och eng Stäerkung vun de Rechter vun de Locataire vir. Eng national Mietkommissioun soll nämlech an Zukunft fir méi Transparenz a Kontroll bei de Loyerspräisser kënne suergen. Plus d'informations
27 Feb 2018
Projet de Loi 7129 – Convention 169 de l’OIT
Dofir! Dëse Projet ass dann och eestëmmeg ugeholl ginn. déi Lénk huet bei dëser Geleeënheet och nach eng Motioun deposéiert, fir datt Lëtzebuerg och nach aner wichteg Konventioune vun der OIT ratifizéiert. Dës Motioun ass schlussendlech un déi zoustänneg Kommissioun weider geleet ginn. Plus d'informations
23 Feb 2018
Lëtzebuerger Journal: Positioun zum Tiers-Payant généralisé
Il ne faut pas perdre de vue que l’accès des patients à des soins de qualité doit primer dans le débat sur le tiers payant généralisé. Enfin pour déi Lénk il faudrait lier ce débat à l’extension, le renforcement et la pérennisation de la sécurité sociale universelle. Plus d'informations
22 Feb 2018
Pflegeversicherung: chaotische Umsetzung einer schlechten Reform.
Die Debatte um den Wegfall der courses-sorties macht deutlich: bei der Reform der Pflegeversicherung handelt es sich nicht nur um ein schlechtes Gesetz, die Regierung hat es auch noch chaotisch umgesetzt. Das Gesetz war von Anfang von einer reinen Sparlogik bei unseren sozialen Sicherungssystemen geprägt und zeigt bereits kurz nach Inkrafttreten erste bedenkliche Entwicklungen für die Pflegebedürftigen bei den courses-sorties. déi Lénk fordern deshalb eine grundlegende Überarbeitung des Gesetzes, doch dieses Mal mit dem Ziel, die Pflege für alle Bedürftigen abzusichern und zu verbessern. Plus d'informations
21 Feb 2018
Fuerderunge vun der CGFP: déi Lénk huele Stellung
Permettez-nous de rappeler que lors des débats et du vote des lois concernant la réforme statutaire et la réforme des carrières des fonctionnaires et employés de l’État à la Chambre des Députés le 24 mars 2015, la sensibilité de ‘déi Lénk’ à soumis au vote du Parlement pas moins de 50 amendements, de même que 4 motions concernant les projets de loi en question. Plus d'informations
13 Feb 2018
Die luxemburgische Wohnungskrise: ein Spiel auf Zeit?
Das luxemburgische Statistikamt STATEC, in Zusammenarbeit mit dem Observatoire de l'habitat, hat gestern seinen neuen Quartalsbericht zur Entwicklung der Wohnungspreise in Luxemburg vorgestellt. Wenig überraschend sind die Wohnungspreise wieder einmal kräftig angestiegen. Dem gegenüber steht eine weitere Konstante:  Die Regierungen kündigen viel an, doch setzen wenig Handfestes um. Plus d'informations

Vidéo actuelle

Vortragsabend mit Bodo Ramelow

Möglichkeiten und Grenzen von Regierungsbündnissen aus LINKEN, SPD und GRÜNEN am Beispiel Thüringens.

Toutes nos vidéos

Lénk

VIDEO: Wunnengspolitik – Verantwortung iwwerhuelen

<span class="more">Toutes les émissions</span>

Photos

<span class="more">Toutes nos photos</span>