NEWS

10 Jun 2013
Rücktritt der Regierung
 déi Lénk sind schockiert über die neusten Enthüllungen im Zusammenhang der Geheimdienstüberwachung von Generalstaatsanwalt Robert Biever. Allem Anschein nach wurde Robert Biever systematisch, über mehrere Monate und von mehreren Geheimdienstagenten bespitzelt mit dem erklärten Ziel, ihn zu diffamieren und zu diskreditieren. Plus d'informations
06 Jun 2013
Solidarité avec les manifestant-e-s
déi Lénk se déclare solidaire avec les manifestations en Turquie et surtout avec toutes les victimes de la répression policière meurtrière ordonnée par les responsables politiques en Turquie ces derniers jours. La violence de l’Etat et l’usage de gaz lacrymogène contre des quartiers entiers, des enfants et adolescents est profondément méprisable. Plus d'informations
31 May 2013
Journée d’action contre l’austérité
Samedi 1er juin sera une journée d’action européenne contre l’austérité et les diktats de la Troïka (Banque centrale européenne, Commission européenne, Fonds monétaire international). En réponse a l’appel « Peuples Unis Contre l’Austérité », lancé par les mouvements sociaux au Portugal et en Espagne, il y aura des manifestations et des rassemblements en France, en Grèce, à Francfort, à Londres, à Vienne, à Dublin et ailleurs... Plus d'informations
28 May 2013
déi Lénk fuerderen Transparenz

déi Lénk a tenu le 28 mai une conférence de presse sur le projet de loi 6540 relative à l'accès des citoyens aux documents détenus par l'administration

Plus d'informations
24 May 2013
Monsanto bekämpfen, Ernährungssouveränität stärken.
Morgen Samstag protestieren weltweit hunderttausende Menschen gegen den größten Saatguthersteller der Welt. Monsanto verkörpert wie kein anderer Agrarkonzern das Produktionsmodell, das den Profit vor die Gesundheit der Menschen und die Artenvielfalt der Natur stellt. Auch in Luxemburg werden sich zahlreiche BürgerInnen dem Protestmarsch auf dem Glacis anschließen. Plus d'informations
23 Apr 2013
Congrès 2013 – Travail, éducation, logement: 100% social
Le 21 avril 2013 a eu lieu le 10e congrès ordinaire de déi Lénk au Kulturschapp à Ehlerange. En mettant l'accent sur le droit au travail, l'éducation et le logement, le congrès a su définir les grands axes thématiques pour notre travail politique pour les prochains mois.
Plus d'informations

Vidéo actuelle

Projet de Loi 7302 – Mini-Crèches

déi Lénk engagéieren sech fir eng ëffentlech gratis Kannerbetreiung, net fir de Crèchen-Business. Dëst Gesetz schaaft de Kader fir eng nei Form vu Kannerbetreiung am Privatsecteur : d‘Mini-Crèchen. Mir stellen hei net d’Kompetenzen vum Personal a Fro, déi jo schliisslech iwwer Formatiounen zertifiéiert sinn. Wat mir a Fro stellen ass d’Privatiséierung vun der Bildung, vun der Crèche, iwwer d’Schoul bis op d’Uni. Dee ganze Bildungsprozess gëtt no a no un d’privat Wirtschaft an d’Eegeninitiativ ausgelagert an de Staat stellt sech net senge Responsabilitéiten déi e besonnesch am Beräich vun der Erzéiung an der Bildung sollt hunn, als Garant fir eng Chancëgläichheet.

Toutes nos vidéos

Lénk

VIDEO: Wunnengspolitik – Verantwortung iwwerhuelen

Toutes les émissions

Photos

Toutes nos photos