Question parlementaire concernant les financements effectués par l’Etat et les organismes d’investissement publics dans le cadre de l’initiative spaceresources.lu

mercredi, 14 novembre 2018

Et ass mëttlerweil gewosst, dass d'SNCI (Société Nationale de Crédit et d'Investissement) 12 Milliounen € ëffentlech Gelder duerch seng Bedeelegung un der US-amerikanescher Entreprise Planetary Resources verluer huet. Mee wéi vill ëffentlech Sue fléissen eigentlech insgesamt an dëse Wirtschaftssecteur? An de leschte Woche gouf eng Lëtzebuerger Weltraumagence gegrënnt an d'Schafung vun engem spezielle Weltraumfong ugekënnegt. Mat wéi enge Gelder gëtt hei operéiert a wat fir Aktivitéite ginn iwwerhaapt genee finanzéiert? Ginn an dësem Secteur iwwerhaapt - wéi vum Wirtschaftsminister ugekënnegt - Aarbechtsplaze geschaaft - a wa jo wéi eng - oder handelt et sech just em eng weider Nisch mat där Lëtzebuerg privaten Entreprisë mat Steiergelder bei der Kommerzialiséierung vum Weltraum an der Fuerschung ënnert d'Äerm gräift? Plus d'informations >